TűzvédelemTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Tűzvédelem
  Azonosítója
  V2
 • Hozzáférés
  1 hónap
  Óraszám
  2 óra
  Tanfolyam díja
  1 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
nem igényel
Szakmai végzettség
nem igényel

Részvétel feltétele

Leírás

A munkavállalók a munkavégzésükkel kapcsolatos általános tűzvédelmi ismereteit, a tűz esetén végzendő feladatait tartalmazó digitális tananyag. Olyan jogkövető vállalkozások számára készítettük a tananyagot akiknek gondot jelent a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés. A digitális tananyagot legalább 80 %-os  eredménnyel kell elvégezni ahhoz, hogy az online oktatási rendszerünk igazolást állítson ki.  

Oktatási tematika

·         Általános biztonsági jelek jelentése

·         Tűzosztályok

·         Tűzoltókészülék típusok

·         Egyéb tűzoltó felszerelések

·         Tűzoltás folyamata

·         Tűzjelző rendszerek

·         Tűzvédelmi- és kiürítési terv

Ne kockáztassa meg a kötelező tűzvédelmi oktatás elmulasztásáért járó tetemes bírságot!

A kötelezettség elmulasztása akár 1,5 millió forintos tűzvédelmi bírságot is eredményezhet. (259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján)

Jelenleg tesztelés alatt.


Vélemények
Tematika

Vonatkozó törvény

 1993. évi XCIII. Tv. (munkavédelmi Tv.) alapján A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az 1996. évi XXXI. Tv. (tűzvédelmi Tv.) alapján a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.