ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.
Adószáma: 12771237-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-702647 (bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által)


Maróti Könyvkereskedés ONLINE ügyfélszolgálat

E-mail: info@marotikonyvker.hu
Telefon: 06/1/285-6608

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. autós-, motoros gépjármű-technikai szakkönyvek, gépjárműiapri szoftverek, szaktanfolyamok, járműipari mérőműszerek forgalmazásával, fejlesztésével foglalkozik. Aki ellátogat hozzánk, akár a könyvesboltba (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.), akár a Maróti Képző Központba (1204 Budapest, Kossuth L. utca 64.) egy Európában is egyedülálló könyvesbolt autós-motoros könyvei között válogathat vagy képezheti magát szakmailag. Számos hazai és külföldi szakkiadó több ezer szakkönyvével, szakmai újságokkal járműipari- és ügyfélkezelő szoftverekkel (Autodata, HaynesPro, MSS) és szaktanfolyamokkal várjuk az érdeklődőket. Gépjárműjavító szakemberek részére éppúgy kínálunk modell-specifikus és átfogó témában készült kiadványokat, mint a járműveik javításához útmutatót kereső gépjármű-tulajdonosoknak. Az autók, motorok és az egyéb gépjárművek történetével kapcsolatban érdeklődők szintén több ezer album, enciklopédia közül válogathatnak.

I. ÁLTALáNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Maróti Könyvkereskedés)

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megtalálható valamennyi, termék, mely nem tartozik a szaktanfolyam kategóriába. A szaktanfolyamokhoz tartozó ÁSZF-ről jelen oldal II. pontjában tájékozódhat.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termékhez kapcsolódóismertető leírások tartalmazzák. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére is lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért, az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A weboldal látogatói, regisztrálói, vásárlói, hírlevélre feliratkozói a weboldal használatával, mint ráutaló magatartással elfogadják a jelen általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit, és magukra nézve minden tekintetben kötelezőnek ismerik el.

Vételár, fizetési feltételek

Az internetes áruházon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén az internetes áruház felületén meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. a megrendelést követően azt visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra kerül. Futárszolgálattal történő házhoz szállítása esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor,készpénzben,vagy ha elérhető a futárnál a bankkártyaterminálbankkártyávala futárnak kell fizetni.

üzletünkben történő személyes átvétel esetén a rendelés összegét a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. üzletébenkészpénzbenkiegyenlítheti.Bankkártyás fizetés üzletünkben egyelőre nem lehetséges.Az esetleges adatbeviteli hibák kijavításának a kezdeményezésére a megrendelőnek a fent megjelölt telefonszámon keresztül, vagy a fent megjelölt e-mail címre küldött üzenettel van lehetősége.

SimplePay fizetési rendszer adattovábbítási nyilatkozata - bankkártyás fizetés esetén

A gepjarmu-akademia.hu-n bankkártyás fizetést választó vásárlóink kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Maróti Kft. (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.) adatkezelő által a gepjarmu-akademia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi, a vásárlóhoz tartozó személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:név, e-mail cím, telefonszám, számlázási címadatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az ajánlati kötöttség ideje

Az internetes áruházban megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után (ez a megrendelés véglegesítése után azonnal, automatikusan egy email üzenet formájában történik) vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk! Nem keletkeztet teljesítési kötelezettség és ajánlati kötöttség a Maróti könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. részéről, ha a tőle megrendelt áru vételára nyilvánvalóan tévesen, a termék mindenkori közismert árától lényegesen eltérő értéken került az internetes áruházban feltüntetésre, különösen ideértve az adatbeviteli és adatbázis hibák okozta tévesen 0 vagy 1 Ft értéken feltüntetett termékek vonatkozásában.

Szállítási feltételek, határidők

A Maróti könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhoz szállítási határideje 1 munkanap. A munkanapokon 14:00 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon, a pénteken 14:00 óráig leadottakat hétfőn, a hétvégi rendeléseket pedig a következő hét keddjén szállítjuk ki. A házhoz szállítást Magyarország területén a GLS Futárszolgálat végzi.(Csomagküldés szolgáltatásunkat legalább 1500 Ft-os rendelés esetén vehetik igénybe.)

A szállítási költség Magyarország területén:1390 + áfa súly és értékhatártól függetlenül.

Nemzetközi csomagküldést is vállalunk, ennek árai a küldemény(ek) darabszámától, súlyától, méretétől, és a desztinácós zónától függenek, rendelés előtt kérjük, érdeklődjön telefonon/e-mailben a szállítási díjról. A GLS Futárszolgálat munkanapon 8-17 óra között szállítja ki a megrendelt termékeket a vevő által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül. A bolti átvétellel rendelt termékek esetében nincs szállítási költség. Az átvételre a rendelés leadását követően a bolt nyitvatartási ideje alatt van lehetőség. Amennyiben a könyv nincs raktáron, e-mailen vagy telefonon értesítjük megrendelőnket a várható szállítási időpontról.

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. üzletébe (1205, Budapest, Nagykőrösi út 91.) és haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát.

Elállás esetén a vásárlót a termék az oda- és visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát, illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

A visszatérítés banki átutalással történik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Felmondás joga

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Kellékszavatosság

A vevő kellékszavatossági jogait a PTK XXIV. fejezete szerint érvényesítheti.

Elállási/felmondási értesítés

Ha ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi módok valamelyikén: postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) Postacím: Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.) Fax: 06/1-285-6608 E-mail: uzlet@marotikonyker.hu vagy info@marotikonyvker.hu

Felelősség kizárása

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. minden tőle elvárhatót megtesz az internetes áruház mindenkori rendelkezésre állásáért, az adatok és információk pontosságáért, teljeskörűségéért, azonban azt garantálni nem tudja.A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül esőesemények okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan: az internetes áruház használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő jogosulatlan megváltoztatásából, hibás adatbevitelből, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt ár érvényes és kerül felszámításra.

Szerződéskötés menete

A szerződés a megrendelés véglegesítésével, ráutaló magatartással lép hatályba. A szerződést a bizonylatszám alapján, és a mindenkori számlaadási kötelezettségeinknek megfelelően iktatjuk és tartjuk számon. A megrendelést iktatott formában a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelő időtartamig kezeli a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. A szerződés nyelve magyar.

A szerződés regisztrált, illetve egyedi bizonylatszámmal rendelkező megrendelők és a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. között jön létre. A szerződés egyes elemei rögzítésre kerülnek, azonban nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege .pdf formátumban az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.marotikonyvker.hu/download/aszf-uj.pdf. A .pdf fájlok az alábbi program segítségével nyithatóak meg: Acrobat Reader, ingyenesen letölthető innen: http://get.adobe.com/hu/reader. A jelen üzletszabályzatban foglaltak így a megrendelésre vonatkozó feltételek is, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag az internetes áruházon keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános Szerződési Feltételben foglalt valamennyi rendelkezést.

Egyéb feltételek

Az Autodata Ltd. jogtulajdonában levő Autodata D&R, S&M, KAB, Motorcycle, valamint ezek demóinak (Trial version) online, offline szoftvereihez, valamint a HaynesPro jogtulajdonában levő HaynesPro WorkshopData- Truck Edition, Car edition, és megvásárolható kiegészítő moduljainak, valamint ezek demóinak (Trial version) online szoftvereihez való hozzáférést kizárólag jogi személyeknek, egyéni vállalkozóknak, valamint jogi személyiség nélküli egyéb szervezeteknek (utóbbiak a nevükben eljáró, képviseleti joggal rendelkező természetes személynek) biztosítjuk.

Jogvita

A felek mindent elkövetnek a szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdések egyeztetések útján történő rendezésére. A megrendelő számára a bírósági út vagy annak alternatívájaként békéltető testületi eljárás áll rendelkezésre.

Az eljárást a Vállalkozó székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testületnél (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) kezdeményezheti a megrendelő. Amennyiben a rendezést célzó egyeztetések nem vezetnének eredményre, úgy a szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére felek a vita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bármely bírósághoz, illetve törvényszékhez fordulhatnak.

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Maróti Képző Központ)

A Maróti Kft. (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.) által szervezett tanfolyamokra, képzésekre, szemináriumokra, továbbiakban tanfolyamokra vonatkozóan

 1. Jelen általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólagosan vonatkoznak a Maróti Kft. weboldalain kínált online és gyakorlati tanfolyamokra való jelentkezésre, részvételre és az ezek teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételekre.
 2. A jelen ÁSZF kötelező érvényű a tanfolyamok minden természetes személy résztvevőjére abban az esetben is ha önálló finanszírozású (a továbbiakban: Résztvevő) vagy alkalmazottként, az őket alkalmazó (Költségviselő) természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő más jogalanyokra, amelyek, mint cég a jelentkezésre szolgáló elektronikus űrlapon megjelölésre kerülnek (a továbbiakban: Cég).
 3. A Maróti Kft. a hozzá elektronikus űrlapon keresztül online, vagy a Maróti Kft. e-mail címeinek bármelyikére elektronikus úton eljuttatott jelentkezés alapján a weboldalain elérhető aktuális tanfolyamok lebonyolítását végzi az ott meghatározott időpontokban, időtartamban és tartalommal a Maróti Képző Központban (1205, Budapest, Kossuth L. u 64.) vagy online.
 4. Az egyes tanfolyamokon elvárt részvételi előfeltételeket amennyiben ilyenek vannak a tanfolyam leírása tartalmazza.
 5. A Résztvevő vagy az őt küldő Költségviselő kapcsolattartója a jelentkezést a Tanfolyam időpontját megelőző héten hétfőn 15:00 óráig jogosult elküldeni az előző pontban meghatározott módon.
 6. A Maróti Kft. a beérkezett jelentkezésekről haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld a Részvevőnek vagy a Költségviselő kapcsolattartójának, 24 (huszonnégy) órán, de legfeljebb egy munkanapon belül pedig írásban is megerősíti a jelentkezés elfogadását. A jelentkezés ezzel véglegessé válik, és a Részvevő vagy Költségviselő és a Maróti Kft. között szerződés jön létre, mely kizárólag a jelen ÁSZF szerint módosítható.
 7. A Maróti Kft. vállalja, hogy a tanfolyamokhoz a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, azokat jó színvonalon lefolytatja. A Maróti Kft. a Résztvevő részére tanúsítványt állít ki a tanfolyam elvégzéséről.
 8. A Maróti Kft. fenntartja a jogot a tanfolyamok időpontjának, helyszínének és tartalmának egyoldalú módosítására azzal, hogy erről a jelentkező Résztvevőt vagy a résztvevő Költségviselőjének kapcsolattartóját legkésőbb az érintett Tanfolyam kezdete előtt 72 órával megelőzően írásban tájékoztatja. A Tanfolyamok tartalmának, tematikájának módosítása kizárólag azok bővítését, színvonaluk emelését jelentheti az oktatási programban meghatározottakhoz képest.
 9. Résztvevő a jelentkezési lap elküldésével vállalja, hogy

Online tanfolyam esetében

A Maróti Képző Központban tartott tanfolyam esetében

 1. Résztvevő korlátlan felelősséggel tartozik azért, hogy az általa megjelölt Költségviselő nevében a tanfolyamra jelentkezni jogosult, arra a Költségviselőtől felhatalmazással, illetőleg jóváhagyással rendelkezik. Résztvevő és a Költségviselő felelősséggel tartozik az általuk megadott adatok valóságáért.
 2. A tanfolyamok díja a Maróti Kft. online felületein feltüntetésre kerül. A tanfolyamok díja a jelentkezéstől számított minimum 5 munkanapon belül kerül kiszámlázásra az önálló Résztvevő számára vagy a tanfolyamra jelentkeztetett Résztvevő Költségviselőjének részére. A Költségviselő köteles a kiszámlázott tanfolyami díjat a számlán szereplő fizetési határidő betartásával - a mindenkori jogszabályok szerinti áfa-val növelten - a Maróti Kft. részére banki átutalás útján megfizetni. A számlával kapcsolatos esetleges kifogások közlésére a Költségviselő a számla kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, írásban jogosult. Határidőben közölt kifogás hiányában a számla elfogadottnak tekintendő. Fizetési késedelem esetén a Maróti Kft. a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra jogosult.
 3. Abban az esetben, ha a véglegesített jelentkezést követően a Résztvevő a tanfolyamon nem jelenik meg vagy az online tanfolyamot nem kezdi meg a Maróti Kft. jogosult a tanfolyam díjának 40%-át kiszámlázni a Részvevő vagy Költségviselő felé, kivéve, ha Résztvevő vagy a küldő Költségviselő kapcsolattartója a távolmaradást írásban jelezte a Maróti Könyvkereskedés Kft-nek küldött értesítésben legkésőbb a kiválasztott tanfolyam kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően. Több napos, a Maróti Képző Központban tartott tanfolyam esetében a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül abban az esetben is, ha a Résztvevő az általa megkezdett tanfolyamnak nem minden oktatási napján vett részt.
 4. A Maróti Kft. feltüntetett tanfolyami díjakon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg sem az önálló Résztvevő, sem a Költségviselő terhére.
 5. A jelen ÁSZF alkalmazásában írásbelinek minősül az Maróti Kft. weboldalain elküldött, illetve a Maróti Kft. e-mail címére megküldött jelentkezés.
 6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadók.

Budapest, 2020. június 1.