Műszaki szakoktató továbbképzés - Digitális módszertanTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Műszaki szakoktató továbbképzés - Digitális módszertan
  Azonosítója
  TTK-DM
 • Hozzáférés
  3 nap
  Óraszám
  24 óra
  Tanfolyam díja
  Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
nem igényel
Szakmai végzettség
nem igényel

Részvétel feltétele

Leírás

Megváltozott világunkban előtérbe került a 21. század elvárásainak megfelelő tanítási, tanulási módszerek bevezetése. A szakképzés különösen érzékeny, hiszen a technológiai fejlődés olyan intenzitású, hogy a hagyományos képzés már nem tudja kielégíteni a folyamatosan változó elvárásokat, amelyek az ipar támaszt a diákok, majd később a munkavállalók felé, ezáltal a munkavállalói oldal igényét az oktatási rendszer felé.


A digitális eszközökkel támogatott, atipusos oktatási módszerek abban tudnak megoldást kínálni, hogy a mindennapokban használt eszközök segítségével átalakítják a tantermi munkát és a tanulási környezetet kiszélesítik. Megadják annak a lehetőségét, hogy a tanórán kívül is lehessen interaktív tanulási környezetet építeni. Ezek közül az egyik módszer a Flipped classroom magyarul talán a Fordított tanterem vagy osztályterem, és az ehhez jól illeszkedő Peer learning,

ami nem a klasszikus páros munkaformát jelenti, hanem sokkal inkább az egymástól tanulás lehetőségét. Mindkét oktatási környezet abban tér el a hagyományostól, hogy a tananyag feldolgozása nem a szokásos módon, tanári magyarázattal kezdődik, hanem egy speciális „házi feladattal”, mely valójában a témakör előzetes feldolgozása.


Az óra megfordításával a diákok még az óra előtt megismerik a tananyag alapvető tartalmát és leírását, ezáltal több idejük marad az órán a való élet adta tapasztalatokban való elmélyülésre. A diák otthoni feladatként megnézi a témakörhöz kapcsolódó, gondolatébresztő videót és/vagy más digitális tartalmakat és a tanár kéréseit követve segédanyagok, megfigyelés, vagy bármilyen más tanulási metódust követve felkészül adott témából és összegyűjti a kérdéseit. Az órán a tanár irányításával közösen vagy csoportosan feldolgozzák.Vélemények
Tematika