Motorkerékpár szerelőTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Motorkerékpár szerelő
  Azonosítója
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  Ft + áfa
  Vizsga díja
  Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
Szakmai végzettség

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

I. A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv

–       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–       a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és

– a 34 525 07 számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 07

Szakképesítés megnevezése: Motorkerékpár-szerelő

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

–     3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

–  2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

         vagy iskolai végzettség hiányában: —

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 13. Közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az motorkerékpár-szerelő a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A motorkerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Ellátja a munkafelvételi, ügyfél kezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőrizni, javítani, beállítani;

- műszaki állapotfelmérést végezni;

- magas szintű jármű diagnosztikát végezni;

- elvégezni a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni;

- hatósági vizsgára felkészíteni a motorkerékpárt;

- hatósági vizsgálatok végzéséhez szükséges ismereteit alkalmazni;

- segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez;

- a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerve azokat betartani, alkalmazni;

- műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani;

- munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert);

- kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel;

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Motorkerékpár-szerelés gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg, komplett motorkerékpáron, fődarabokon, részegységeken. A feladatok gyakorlati vizsgába illesztett szóbeli és írásbeli részeket tartalmaznak. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben a gyári szervizutasításokat, szervizkönyvet használhatja.

A vizsgafeladat ismertetése:

Motorkerékpár szerkezeti és elektronikai részeinek vizsgálata, diagnosztikája, beállítása, javítása.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Motorkerékpár-szerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a motorkerékpár-szerkezettan, - villamosság, - elektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Motorkerékpár-szerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.


Vélemények
Tematika

Tematika

10505-12 azonosító számú Motorkerékpár szerkezete megnevezésű

szakmai követelménymodul

֍ Motorkerékpár szerkezeti alapok tantárgy

-         Fizikai alapfogalmak

-         Belsőégésű motorok dinamikus működése

-         Vezérlések alapjai

-         Külső jelleggörbék

֍ Motorkerékpár szerkezeti ismeretek tantárgy

-         Henger-hengerfej

-         Szívó- kipufogó-rendszer méretezése

-         Forgattyús hajtómű

-         Motorkerékpárok gyújtásrendszerei

-         Tüzelőanyag ellátás

-         Motor kiegészítő berendezései, üzemanyagok

-         Erőátvitel

-         Vázszerkezetek

-         Futóművek

-         Fékek, kerekek, gumiabroncsok

֍ Motorkerékpár szerkezetek javítási gyakorlata tantárgy

-         2T motorblokkok szerelése

-         4T motorblokkok szerelése

-         Vázak, idomok, kiegészítők szerelése

10506-12 azonosító számú Motorkerékpár elektronikai alapjai

megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Elektrotechnikai alapismeretek tantárgy

-         Fizikai alapfogalmak

-         Áramköri elemek

-         Félvezetők

֍ Motorkerékpárok elektromos berendezései tantárgy

-         Motorkerékpárok elektromos hálózata

-         Világító és jelzőberendezések

-         Akkumulátorok

-         Generátorok és dinamók

-         Egyenirányítók és feszültségszabályozók

-         Indítómotorok

-         Indítás-blokkolás

-         Gyújtásrendszerek működése

-         Jeladók és beavatkozók

-         Kiegészítő elektronikák 

֍ Motorkerékpárok elektromos berendezéseinek javítási gyakorlata tantárgy

-         Elektromos hálózat szerelése

-         Töltésrendszer szerelése

-         Indítórendszer szerelése

-         Jeladók

10507-12 azonosító számú Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Mechanikai mérések gyakorlata tantárgy

-         Méréstechnikai alapok

-         Mérőműszerek alkalmazása

֍ Elektronikai mérések gyakorlata tantárgy

-         Elektronikai elemek méréstechnikája

-         Elektronikai mérőeszközök alkalmazása

֍ Diagnosztikai gyakorlat tantárgy

-         Diagnosztika alapjai

-         Motordiagnosztikai műszerek

-         Elektronikai diagnosztikai eszközök