Bevezetés az elektronika és méréstechnika témakörébeTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Bevezetés az elektronika és méréstechnika témakörébe
  Azonosítója
  AC-02
 • Hozzáférés
  1 hónap
  Óraszám
  23 óra
  Tanfolyam díja
  árképzés alatt Ft + áfa
  Vizsga díja
  Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
aktív hallgatói jogviszony
Szakmai végzettség
nincs előfeltétel

Részvétel feltétele

Leírás

A képzés célja, hogy a Jármű-, Mechatronikai mérnöki és más gépészeti BSc képzésben résztvevő hallgatók még a szakmai tárgyak előtt megismerkedhessenek a járművekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel egy digitális tananyagon keresztül. Az itt megszerzett ismeretek kiváló alapot biztosítanak a további elméleti képzésnek.

A képzés kreditpontos rendszerben végezhető el az adott felsőoktatási intézményen belül.

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket szerezzenek az elektrotechnika és a méréstechnika területén, amelyek lehetővé teszik az elsajátított ismeretek diagnosztikai gyakorlatban történő alkalmazását. A tananyag tartalma lehetővé teszi a meglévő ismeretek rendszerezését az elektrotechnika alapjelenségeivel, alaptörvényeivel és új méréstechnikai ismeretekkel is gazdagodhatnak. Számos jelfeldolgozási (hullámjel, AM, FM, PWM stb.) és méréstechnikai szimulációs feladat (multiméter, lakatforgó, oszcilloszkóp) áll a résztvevők rendelkezésére, hogy a hatékony járműdiagnosztizálást megalapozza.

Olyan képességeket szerezhetnek, amelyek alkalmasak egyszerű áramkörök létrehozására, ezek jellemzőinek mérésére, paraméterek kiszámítására, mérőeszközök biztonságos és szakszerű kezelésére, járműtechnikai alkalmazások esetében is.


Vélemények
Tematika

Az elektromosság alapjai

 • ­­elektrotechnikai alap mértékegységek (SI - mértékrendszer)
 • alaptörvények
 • mágneses (elektromágneses) jelenségek
 • indukció jelensége
 • egyen és váltakozó feszültség – áram
 • egyenirányítás
 • villamos teljesítmény, hatásfok

Elektromos alkatrészek

 • vezetékek, ellenállások, tekercsek, kondenzátor, relék, vezetékméretezés
 • fogyasztók
 • villamos motorok
 • villamos energiatárolók (akkumulátor)
 • elektronikai alkatrészek (félvezetők)

Méréstechnika

 • analóg és digitális mérőműszerek
 • ellenállás, feszültség és áramerősség mérés
 • mérési eredmények értelmezése, kiértékelés
 • oszcilloszkópos méréstechnika
 • villamos jelek, jelalakok

Érzékelő elemek, jel átalakítás, jelfeldolgozás

 • jel átalakítás, jelfeldolgozás
 • információtovábbítás, moduláció