Alternatív gépjárműhajtás technikusTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Alternatív gépjárműhajtás technikus
  Azonosítója
  AGH-1ÉV
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  35 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
érettségi
Szakmai végzettség
autószerelő, autóvillamossági

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

–       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–       a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

–       az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

–       az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és

–       a(z) 55 525 03 számú, Alternatív gépjárműhajtási technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 03

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

      Bemeneti kompetenciák:                     

Szakmai előképzettség:

54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy

54 525 02 Autószerelő szakképesítés,

52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész,

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő,

52 5241 01 Autóelektronikai műszerész,

52 5241 02         Autószerelő,

311-1 Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés-ráépülés ismeretanyagának elsajátítása eredményeként az alternatív gépjárműhajtási technikus képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;

- az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;

- a szerviz- és munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés feltételeit;

- elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;

- az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban ki- és beszerelni;

- a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;

- alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;

- nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát feltárni és megszüntetésére intézkedni;

- előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervizeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hatósági vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló alternatív hajtású gépjármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása szemrevételezéssel és műszeresen, az adatbázis alapján feltárt hibák minősítése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárművek vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Alternatív hajtású gépjármű villamos hajtásához tartozó fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, annak minősítése, a hibás érzékelők, menetszabályzók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma a kis és nagyfeszültségű hálózatok számítási, mérési módszerei, részegységek kapcsolatai, az alternatív gépjárművek működése, javítása és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből. Tartalmazza továbbá a szerelőkre vonatkozóan az alternatív gépjárműrendszerek javításának jogi feltételeit.

A vizsga időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott megadott 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák és a 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.


Vélemények
Tematika

11741-16  Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek szakmai követelmény modul

֍ Elektrotechnikai alapok tantárgy

-         Egyenáramú áramkörök

-         Mágneses tér és váltakozó áram

-         Érintésvédelem, hibavédelem

-         Villamos gépek és energiatárolók

֍ Elektrotechnikai alapok és mérések gyakorlata

-          Mérések

-          Villamos kötések

11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák modul szakmai követelmény modul

֍ Biztonságtechnika, munkavédelem tantárgy

-          Alternatív hajtású gépjárművek biztonsága

-         Környezetvédelem

֍ Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy

-         Elsősegélynyújtás villamos áram okozta sérülések esetén

֍  Alternatív gépjárműhajtások tantárgy

-         Alternatív hajtású járművek

-         Hibridhajtású járművek

-         Gázüzem és tüzelőanyag-cellás hibridhajtás

֍ Alternatív járművek diagnosztikája tantárgy

-         Alternatív járművek diagnosztikai vizsgálata és javítása

 

11743-16  Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai szakmai követelmény modul

֍ Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai tantárgy

-         Gépjármű fenntartási feladatok 

֍ Alternatív gépjárművek fenntartási gyakorlata tantárgy

-         Gépjárműfenntartás gyakorlata

 

10424-12  Járműfenntartási üzemvitel szakmai követelmény modul

֍ Veszélyes anyagok kezelése tantárgy

-         Hulladékgazdálkodás

-         Veszélyes anyagok kezelése és nyilvántartása

-         Anyagmozgatás, raktár gazdálkodás

֍ Vállalkozási ismeretek tantárgy

-         Adózási ismeretek, számlakészítés

-         Munkajogi ismeretek

-         Gazdasági társaságok

֍ Műszaki dokumentációs ismeretek tantárgy

-         Műszaki dokumentáció készítése

-         Ügyfélkapcsolat

-         Eszközkarbantartás

֍ Számítástechnikai gyakorlat tantárgy

-         A rajzoló program bemutatása, alkatrészrajzok készítése

-         Alkatrész-kapcsolatok bemutatása, összeállítási rajzok készítése

-         Szakmai összeállítási rajzok rajzolvasása, rajzi kiegészítése, rajzolása

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.