Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)Tanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)
  Azonosítója
  GDPR
 • Hozzáférés
  1 nap
  Óraszám
  8 óra
  Tanfolyam díja
  15 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
Szakmai végzettség
Főállású tanár

Részvétel feltétele

Leírás

Az általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR az Európai Unió új adatvédelmi rendelete a világ egyik legszigorúbb adatvédelmi szabályozása. Ez a tanfolyam megtanít arra, hogyan kezeljük a természetes személyek adatait a törvény előírásainak megfelelően.

Az adatvédelem elengedhetetlen, mivel ez biztosítja a magánélethez való jog érvényesülését és tiszteletét, valamint a manipuláció lehetőségének elkerülését. Ennek ellenére az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR – General Data Protection Regulation) elfogadása némi aggodalmat váltott ki. Felmerült a kérdés, hogy az iskoláknak módosítaniuk kell-e adminisztratív gyakorlataikon? Mely információk minősülnek „érzékeny” adatoknak? Megengedett-e ez után hordozható eszközökön tárolni iskolai adatokat?

A tanfolyam ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy jobban meg tudja védeni diákjai személyes adatait, de ahhoz is, hogy jobban értse, mi történik a saját adataival.Vélemények
 • Több telephellyel rendelkező szerviz vagyunk. Az éves munkavédelmi oktatás ezzel a megoldással gyorsabb, hatékonyabb és könnyebben lebonyolítható. 

  V. Máté /
 • Sokat tanultam az elméleti online anyagból, érdekes és látványos. Nagy segítség volt az elearning utáni személyes konzultáció, amin a 3 hónap elméleti anyagát átbeszéltük.   A mérőpadi gyakorlatok is szuperek voltak, de a legjobban az autón való diagnosztizálás tetszik. Köszönöm a lehetőséget, jól felszerelt az oktatóközpont.

  Kecskeméti László /
 • Európai szinvonalú az oktató központ, nagyon jól felszerelt. Diósy mérnők úrtól szeretnék még sok tudást elsajátítani.

  Nagy István / ügyvezető
 • Egyértelműen elmondják az Autodata használatot, már könnyen megtalálom amit keresek benne, másnak is ajánlom. 

  T. Péter /
 • /
Tematika

Alapismeretek

 • Alapfogalmak ismertetése
 • Adattípusok, speciális személyes adatok
 • Adatvédelmi szabályzás a GDPR beköszönését megelőzően Magyarországon (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
 • Az új EU adatvédelmi rendelet alapelvei, főbb pontjai, szerkezeti felépítése

Szabályzás

 • Szabályozandó adatkezelési folyamatok
 • Jelenlegi adatvédelmi problémák a vállalkozásoknál, intézményeknél
 • Az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek
 • Az adatkezelő kötelezettségeinek ismertetése általánosságban
 • A személyes adat, egyes fogalmi elemek részletes meghatározása, a személyes adatok védelme

Adatkezelés és védelem

 • A közérdekű adatok nyilvánossága, közzététele
 • Az adatkezelés feltételei
 • Az adatkezelés jogalapjai és előzetes tájékoztatás, céltól eltérő adatkezelés
 • Az adatfeldolgozásra, adattovábbításra vonatkozó felelősségi szabályok, adatokra leselkedő veszélyek
 • A nyilvántartások adatbiztonsági kockázatának jelentősége
 • Adattovábbítás külföldre, megfelelő védelmi szint kialakítása (US Data Shield)
 • Gyakorlati példák a jogszerű adatkezeléshez
 • Automatizált adatkezelés, profilalkotás internetes felületeken
 • Jog az „elfeledtetéshez”
 • Street view, a tiltakozáshoz való jog
 • Az adatvédelmi incidens és bejelentési kötelezettség
 • Kamerás megfigyelések (megfigyelés munkahelyen, közterületen, felvétel megőrzésének ideje)
 • Kamerás megfigyeléshez szükséges jogalap, követelmények, szabályozási területek, jogesetekkel kiegészítve

Intézményi, munkahelyi adatkezelés, feldolgozás, IT

 • Adatkezelés az iskolákban
 • Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat elkészítése
 • Belső adatvédelmi szabályzat elkészítése
 • Munkahelyi privacy, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok kezelése
 • Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése (mobiltelefon, laptop, GPS)
 • Alapelvek, megfelelő jogalap, előzetes tájékoztatás követelménye
 • Biometrikus rendszer alkalmazhatósága
 • Személyes adatok büntetőjogi védelme, a bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv (2016/680/EU irányelv)
 • Jogi követelmények megoldási lehetőségei, felhasználó szintű alkalmazásai vállalati és magán környezetben
 • Kétlépcsős azonosítás – (pl. Office365, Google szolgáltatások, banki és egyéb szolgáltatások)
 • Profilalkotás, internethasználat
 • Kockázatos területek – gyermekek, diákok adatainak kezelése
 • Adminisztratív védelmi intézkedések, informatikai szabályzatok kialakítása
 • Fizikai védelem megteremtése
 • Logikai védelem

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Illetékessége
 • Hatósági eljárások
 • A hatósági eljárás szakaszai
 • A hatóság eljárásának lezárása, végrehajtás
 • Jogellenes adatkezelés következményei, bírságok
 • Incidensek kezelése