Gépjármű mechatronikusTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Gépjármű mechatronikus
  Azonosítója
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  Ft + áfa
  Vizsga díja
  Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
általános iskolai
Szakmai végzettség

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

A szakképzési kerettanterv

-         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-         a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

-         az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

- az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és a 34 525 02 Gépjármű mechatronikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma:       34 525 02

A szakképesítés megnevezése: Gépjármű mechatronikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 13. Közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművek mechanikai és villamos részegységeinek ismerete, diagnosztikája, szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló gépjármű, vagy gépjármű részegység ellenőrzése, hibafeltárás, javítási technológia szerinti javítás, dokumentálás. Hatósági vizsgára való megfelelőségi vizsgálat. A tevékenységhez kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli teszt, és kifejtő feladatok, szakmai számítási és rajzi feladatok elkészítése, megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gépjárművek mechanikai részegységeinek ismerete, diagnosztikája, Gépjárművek villamos részegységeinek, ismerete, diagnosztika, Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni ellenőrzése, Szakmai képzés munkajogi és kommunikációs ismeretei, követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
Vélemények
Tematika

Tematika

10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Gépészeti alapismeretek tantárgy

-         Szerelési ismeretek

֍ Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy

-         Alapszerelések végzése

10453-12 azonosító számú, Gépjárművek mechanikai részegységei, diagnosztika megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Gépjármű szerkezettan tantárgy

-         Otto-motorok

-         Dízelmotorok

-         Tengelykapcsolók, nyomatékváltók

-         Hajtáslánc

-         Felfüggesztés, kormányzás

-         Fék és egyéb rendszerek

֍ Gépjármű szerkezetek diagnosztikai gyakorlata tantárgy

-         Motordiagnosztika, szerelés

-         Futómű diagnosztika, szerelés

-         Lengéscsillapító és fékdiagnosztika

10454-12 azonosító számú, Gépjárművek villamos részegységei, diagnosztika megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Gépjárművek villamos rendszerei tantárgy

-         Elektrotechnikai, alapismeretek

-         Elektronikai alapismeretek

-         Gépjárművek villamos hálózata

-         Gépjárművek elektromos rendszerei

-         Villamos méréstechnika alapjai

-         A villamos rendszer ellenőrzése

֍ Villamos rendszerek diagnosztikai gyakorlata tantárgy

-         Villamos méréstechnikai alapgyakorlatok

-         Villamos rendszer diagnosztikai gyakorlata

-         Villamos rendszerek szerelési és javítási gyakorlata

Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni ellenőrzése

megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Gépjármű karbantartás, ellenőrzés tantárgy

-         Gyártás utáni üzembe helyezés

-         Mechanikai rendszerek gyártás utáni ellenőrzése

-         Villamos rendszerek gyártás utáni ellenőrzése

-         Komplex utóellenőrzés

֍ Gépjármű karbantartás, ellenőrzés gyakorlata tantárgy

-         Gyártás utáni üzembe helyezés gyakorlata

-         Mechanikai rendszerek gyártás utáni ellenőrzése

-         Villamos rendszerek gyártás utáni ellenőrzése

-         Komplex utóellenőrzés