AutótechnikusTanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Autótechnikus
  Azonosítója
  AT-1ÉV
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  35 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
érettségi
Szakmai végzettség
autószerelő, autóvillamossági

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

A szakképzési kerettanterv

–   a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–   a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és

– az 55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.

II.       A szakképesítés-ráépülés alapadatai

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:         55 525 01

A szakképesítés-ráépülés megnevezése:     Autótechnikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése:

XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

Elméleti képzési idő aránya:         50%

Gyakorlati képzési idő aránya:     50%

 III.     A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy

54 525 02 Autószerelő szakképesítés

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségek

Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek – gépjárművek és pótkocsik – rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket;

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;

- szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire;

- diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit;

- elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát;

- elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;

- elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;

- elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát;

- elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását;

- elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát;

- ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel;

- ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést;

- ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést;

- ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket;

- ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát;

- diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni az utas visszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák);

- ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjármű világító rendszereket;

- ellenőrizni, diagnosztizálni az emisszió technikai rendszereket, gázemisszió mérést végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni;

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni;

- diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást;

- az energiatároló rendszert feszültség mentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni;

- komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani,

- minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket;

- elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára;

- összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni;

- gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét;

- elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát;

- gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról;

- gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról;

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat;

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat;

- szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat,

- járműfenntartó tevékenységet irányítani;

- kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása műszeresen és szemrevételezéssel, a feltárt hibák dokumentálása, a jármű hibásnak ítélt világító és fényjelző berendezéseinek hatósági előírásoknak megfelelő javítása alkatrészcserés, vagy egyéb javítással.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belsőégésű motor vizsgálata, beállítása

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott Otto vagy dízelmotor ellenőrzése műszeresen, minősítése, szükség szerinti beállítása majd ismételt minősítése, a vizsgálat, beállítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű járműszerkezet vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikusan irányított fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, minősítése, a hibás jeladók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje vagy javítása, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

 A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autótechnikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai, a korszerű járművek működése, javítása, üzemeltetése és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfenntartás, járműtechnika

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
Vélemények
Tematika

Tematika

10423-12 azonosító számú Jármű fenntartási feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul

 ֍ 1.  Gépjármű szerkezetek tantárgy

-         Motorok elméleti körfolyamatai és fajlagos mutatói. A forgattyús mechanizmus mozgás-törvényei, erőviszonyai.

-         Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei, elektronikus irányításuk, érzékelők, beavatkozók.

-         Otto- és dízelmotorok mechanikai és emisszió-technikai vizsgálata.

-         A korszerű erőátviteli rendszer elemei, működése és vizsgálata.

-         A gépjármű egyéb szerkezeti elemei és azok vizsgálata.

֍ 2. Szakmai számítások tantárgy

-         Motorjellemzők számítása

-         Hajtóműjellemzők számítása

-         Villamos jellemzők számítása

֍ 3. Gépjárműfenntartás gyakorlata tantárgy

-         Dokumentációs műveletek

-         Ápolási és szervizműveletek

-         Gépkocsi vizsgálati műveletek

 

10425-12 azonosító számú Korszerű járműtechnika megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ 8. Korszerű járműtechnika tantárgy

-         Gépjárművek belső- és külső kapcsolati információátviteli rendszerei, informatikai hálózatai

-         Korszerű gépjárművek környezetvédelmi, energetikai és közlekedésbiztonsági követelményei, káros anyag emisszió csökkentő rendszerek

-         Korszerű gépjárművek integrált motorirányító rendszerei

-         Alternatív hajtású járművek

-         Korszerű gépjárművek egyéb villamos berendezései

֍ 9. Korszerű járműtechnika gyakorlat tantárgy

-         Otto-motoros járművek integrált motorirányító rendszereinek vizsgálata és javítása

-         Dízelmotoros járművek integrált motorirányító rendszereinek vizsgálata és javítása

-         Gépjárművek egyéb korszerű elektronikusan irányított rendszereinek vizsgálata és javítása

֍ Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat tantárgy

-         Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat

-         Elektronikai mérések gyakorlat

-         Klímatechnika gyakorlat