Autóelektronikai műszerész 4+1 (9-13. osztály)Tanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Autóelektronikai műszerész 4+1 (9-13. osztály)
  Azonosítója
  AE-4+1
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  35 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
érettségi
Szakmai végzettség
nem igényel

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

–  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és

– a(z) 54 525 01 számú, Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01

Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfél kezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára;

- a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására;

- soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében;

- a gépjármű akkumulátorokat – azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról;

- a töltési, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni;

- az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszer változatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni, az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást;

-  Ottó- és dízelmotorok, hibrid hajtású járművek, elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását;

- a világító, fény- és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszer vizsgálatra, alkatrészcserés vagy egyéb javítására;

-  a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására;

- a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására;

-  menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására;

- a passzív biztonsági rendszerek (pl. légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására;

- egyéb elektromos és elektronikus rendszerek vizsgálatára, ellenőrzésére, javítására;

- a folyamatos önképzésre, a szakterületét érintő újabb technikai megoldások megismerésére.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jármű szerkezeti egységek szerelése, autóelektronika gyakorlata, jármű diagnosztikai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A jármű nem villamos szerkezeti egységein, rendszerein egy vagy több szerelési művelet elvégzése, ellenőrzési, beállítási, diagnosztikai feladatok végrehajtása.

Autóvillamossági fődarab, egység vagy rendszer hibájának megállapítása, a hiba javítása, ismételt ellenőrzése, a munkafolyamat adminisztrálása.

A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márka specifikus műszerrel a jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, az eredmények értelmezése, összehasonlítása a gyártó adataival, minősítése. Érzékelők, jeladók, beavatkozók méréssel való ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.


Vélemények
Tematika

Tematika

10416-12 azonosító számú Közlekedéstechnikai alapok megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Elektrotechnika-elektronika tantárgy

-         Villamos alapfogalmak

-         Egyenfeszültségű áramkörök

-         Villamos gépek

-         Szűrő áramkörök és póluselmélet

-         Félvezetők és alkalmazásuk

-         Száloptika, elektronikus kijelzők

-         Digitális áramkörök

֍ Gépelemek-géptan tantárgy

-         Rugók és lengéscsillapítók

-         Tengelyek

-         Csapágyazások

-         Tengelykapcsolók

-         Fékek

-         Hajtások, hajtóművek

10417-12 azonosító számú Közlekedéstechnikai gyakorlatok megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Mérési gyakorlatok tantárgy

-         Villamos méréstechnikai alapismeretek

-         Egyenáramú villamos alapmérések

-         Váltakozó áramú villamos alapmérések I.

-         Váltakozó áramú villamos alapmérések II. 

֍ Karbantartási gyakorlatok tantárgy

-         Szerelés

10418-16 azonosító számú Jármű karbantartás megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Jármű karbantartás tantárgy

-         Dokumentációs ismeretek

-         Ápolási és szervizműveletek

-         Gépkocsi vizsgálati műveletek

 

֍ Jármű karbantartás gyakorlata tantárgy

-         Dokumentációs ismeretek

-         Ápolási és szervizműveletek

-         Gépkocsi vizsgálati műveletek 

10419-12 azonosító számú Jármű szerkezetek javítása megnevezésű szakmai követelménymodul

 ֍ Gépjármű szerkezettan tantárgy

-         Otto-motorok szerkezete, működése

-         Dízelmotorok szerkezete, működése

-         Motorok hűtése, kenése

-         Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei

-         Erőátviteli berendezések

-         Futóművek, kormányberendezések

-         Fékrendszerek

֍ Jármű szerkezetek javítása gyakorlat tantárgy

-         Motorok javítása

-         Tüzelőanyag-ellátó rendszerek javítása

-         Levegő és feltöltő rendszer javítása

-         Emisszió rendszer javítása

֍ Jármű diagnosztika és javítás tantárgy

- Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok

-         OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)

-         Dízel motorok diagnosztikája

-         Otto motorok gázelemzése

-         Futómű és lengéscsillapító diagnosztika

-      Fékberendezés, ESP rendszer diagnosztikája és a kerék kiegyensúlyozás

֍ Jármű diagnosztika gyakorlata tantárgy

-         Levegő és emisszió rendszerek

-         Erőátviteli berendezések

-         Futómű, fék és kormányberendezés

-         Hűtő- és kenő rendszerek

-         Tüzelőanyag-ellátó rendszerek

-         Menetdinamikai rendszerek

10420-12 azonosító számú Autóelektronikai műszerész feladatai megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Autóelektronika elmélete tantárgy

-         A gépkocsi villamos hálózata

-         A villamos energiaellátó rendszer

-         Indító berendezések

-         Világító, fény és hangjelző berendezések

- Szélvédőtörlő és mosó berendezések, a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos elemei

-  A gépjármű üzemét ellenőrző műszerek és visszajelző berendezések

-         Gyújtóberendezések

-         Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek

-         Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek

-   A jármű biztonsági, vagyonvédelmi-, és vezetőtámogató asszisztens rendszerei. Alternatív hajtású járművek

-       Gépjárművek utas visszatartó rendszerei

֍ Autóelektronika gyakorlata tantárgy

-     Villamos hálózati-, töltési-, és indítórendszer hibakeresése, javítása

-         Motorirányító rendszerek hibakeresése és javítása

-         A jármű villamos alrendszereinek hibakeresése, javítása

֍ Autóelektronikai diagnosztika tantárgy

-         A villamos hálózatok diagnosztikája és javítása

-  Indító és áramellátó rendszer diagnosztikai vizsgálata, javítása     

-      Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése, beállítása

- Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata

-         Motorirányító rendszerek vizsgálata

-      Biztonsági, komfort és kényelmi rendszerek diagnosztikája és javítása 

֍ Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat tantárgy

-   Villamos hálózati-, energia-, indító- és világítási rendszer diagnosztikai vizsgálata

- Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata

-         Motordiagnosztikai vizsgálatok